Начальник слудбы персонала

Персонал в Киев. Офисный персонал

 • Зарплата от:
 • Желаемый график работы:
 • Дата рождения:
 • Опыт работы:
 • Город:
 • договорная
 • полный рабочий день
 • без опыта
 • Киев

Опыт работы

  * Координація роботи підпорядкованих підрозділів та персоналу (6 регіональних представництв);
  * Розробка та опис бізнес процесів, формування стабільного трудового колективу:
  - здійснення заходів з підбору (включаючи прямий пошук) та призначення на
  посади працівників всіх рівнів;
  - підготовка проектів рішень, положень, наказів, вказівок, рекомендацій, з питань
  роботи з персоналом, контроль виконання цих документів;
  - описання порядку роботи різних категорій персоналу, складання положень про
  підрозділи та посадових інструкцій, тощо;
  - вивчення, аналіз ділових якостей та інших індивідуальних особливостей
  працівників, з метою їх подальшого просування по службі;
  - вивчення потреби у спеціалістах певної кваліфікації;
  - підготовка резерву на посади керівних працівників і спеціалістів;
  - аналіз негативних причин плинності персоналу та застосування заходів щодо їх
  усунення;
  - оптимізація кількості персоналу та якості роботи;
  - вивчення морально-психологічного клімату колективу для сприяння їх
  нормальному діловому функціонуванню;
  - підтримка корпоративної культури.
  * Здійснення повного циклу кадрового документообігу:
  - розробка, формування та внесення змін до структури та штатного розкладу;
  - розробка положень по підрозділи та посадових інструкцій працівників;
  - організація обліку персоналу;
  - ведення особових справ, трудових книжок працівників;
  - ведення табельного обліку;
  - складання статистичних звітів;
  - складання зведеного графіка відпусток працівників, видання наказів про
  відпустки, здійснення обліку та контролю за виконанням графіку відпусток
  керівниками структурних підрозділів;
  - оформлення документів про дисциплінарну або матеріальну відповідальність
  працівників, які допустили значні недоліки, порушення в процесі виконання своїх
  посадових обов’язків;
  - підготовка документів для оформлення пенсій працівникам.
  * Формування та контроль HR- бюджету;
  * Адміністрування системи оплати праці в Компанії:
  - розробка та внесення змін до штатного розпису;
  - розрахунок та встановлення заробітних плат працівникам;
  - розробка методик та впровадження системи оплати праці (включаючи такі складові
  як: оклади, премії, бонуси, компенсації….).
  * Організація роботи з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів:
  - розробка методики та визначення критеріїв проведення заліків та атестацій
  працівників;
  - організація та проведення заліків знань, атестацій працівників;
  - розробка навчальних планів та програм;
  - організація навчання персоналу;
  - організація роботи з проходження виробничої практики студентів вищих
  навчальних закладів;
  - планування коштів фонду виробничого і соціального розвитку персоналу;
  - розроблення та впровадження мотиваційних схем та компенсаційних пакетів.
  * Розробка, реєстрація та впровадження Колективного договору та Правил
  внутрішнього трудового розпорядку.
  * Організація та контроль системи документообігу в Компанії.
  * Призначена на посаду Генерального дир

  Ціль: Реалізувати свої знання та досвід для якісного розвитку себе та компанії.

  Освіта
  на Jobs.uaрр. Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, м. Київ

  Спеціальність : Трудове та комерційне право
  Кваліфікація: Магістр права.

  Досвід роботи

  05/ 2010 р. – 12/ 2011 р.
  Міжнародна мережа салонів зв’язку (11 юридичних осіб, 330 салонів)
  Начальник кадрової служби (штат 1350 чол.);

  2009 р. – 04/ 2010 р.
  Група компаній (операції з нерухомістю, реклама)
  Начальник служби персоналу;

  11/ 2006 р. – 12/ 2008 р.
  Філія Київське регіональне управління ТОВ „УКРПРОМБАНК”
  Начальник управління по роботі з персоналом (штат 620 чол.);

  2005р - 2006р.:
  ВАТ „Завод сантехнічних заготовок” м. Київ
  Начальник відділу кадрів (штат 800 чол.)

  2004 р. Управління праці та соціального захисту населення РДА
  Спеціаліст I категорії з кадрової роботи